אודות

הסיעוד הוא מקצוע הנכלל בתחום מקצועות הבריאות אשר מתמחה בטיפול ביחידים, משפחות חולים וקהילות. מטרת העובדים בתחום הסיעוד הוא לשמור ולשחזר בריאות אופטימלית ואיכות ח...