קבוצת בזן מעצבת מחדש את נוף האנרגיה הירוקה בישראל

בשנים האחרונות, אנו עדים למהפכה של ממש בתחום האנרגיה הירוקה, כאשר ממשלות וארגונים ברחבי העולם מציבים יעדים שאפתניים להפחתת פליטות פחמן ולמעבר לכלכלה מקיימת. הרגולציות המשתנות משחקות תפקיד מרכזי בעידוד מעבר זה, והן מעצבות מחדש את נוף האנרגיה העולמי. קבוצת בזן מובילה את התעשייה לאנרגיה ירוקה בישראל, קבוצת בזן, מובילת תעשיית האנרגיה במדינה, נמצאת בחזית […]