פרטים אודות בית הדין לעררים הגשת ערר

בית הדין לעררים הוא גוף מעין-שיפוטי המהווה חלק ממערכת המשפט בישראל. תפקידו העיקרי הוא לדון בעררים (ערעורים) על החלטות מינהליות של רשויות המדינה בתחומים ספציפיים, כגון מכס, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה ומעמד אישי. בית הדין מספק זכות ערעור לאזרחים או תושבים שרואים עצמם נפגעים מהחלטות הרשויות בעניינם. הליך פורמלי – בית דין לעררים הגשת ערר […]